CYKLISTICKÝ ODDÍL
EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN

 

  

Náš klub se stará nejen o výkonnostní a vrcholové sportovce, ale dbáme také na rozvoj členské základy a na výchovu generace nejmladších sportovců.

Již několik let funguje při našem klubu cyklistická přípravka dětí se zaměřením na malé cyklisty ve věku od 6 do 18 let. Základem práce jsou pravidelné tréninky dětí pod vedení kvalifikovaných trenérů. Hlavním ternérem KOLÍNSKÉ SKUPINY je v současné době Martin Řehák.
Dalším významným projektem, který zajišťuje právě přípravka EXPRES CZ - TUFO TEAMU KOLÍN je seriál cyklistických akcí pro děti a jejich rodiče CYKLOTOUR KOLÍN a jehož součástí jsou jak závody pro děti, tak i společné vyjížďky po okolí Kolína, kdy se zapojují také rodiče... Více o projektu CYKLOTOUR KOLÍN, který se těší velkému zájmu kolínské veřejnosti naleznete na www.cyklotourkolin.cz.

Tréninková náplň práce přípravky je zaměřena jak na specializovanou cyklistickou přípravu, tak i na všeobecnou fyzickou přípravu dětí. Rozvoji všeobecné zdatnosti jsou věnovány zejména tréninky v zimním období, které probíhají v tělocvičně a jsou zaměřeny na hry, gy.nastiku a základy atletiky. V jarním až podzimním období se věnujeme zejména specializované cyklistické přípravě, rozvoji fyzické z.datnosti a rozvoji speciálních cyklistických dovedností... Veškerá tréninková náplň je uzpůsobena tak, aby odpovídala zdravému vývoji dětského organizmu.

Výše oddílových příspěvků na rok 2021 je stanovena na 4 200,- Kč za dítě ve skupině 0 a 1 a 6 000,- Kč od kategorie žáků na celý kalendářní rok a v ceně příspěvku je započítán oddílový závodní cyklistický dres, který každý člen obdrží po uhrazení příspěvku zdarma. 

KONTAKT a INFO:

Bc. Martin Řehák
e-mail: rehak@cyclingagency.cz
mob.: +420 728775183

Přípravka: Mazura Nella, Seifert Lukáš, Stříbrný Vojtěch, Hannay Ann Kateřina, Nerudová Anežka, Neruda Albert, Bubeník Lukáš, Kovář Daniel, Rott Daniel, Vaněk Jakub

Výkonnostní skupina: 

Žáci: Benda Stanislav 

Kadeti: Vanka Matouš, Smetánka Mikuláš, Severyn Richard, Hřebejk Dominik, Mejstřík Martin, Lisý Vít, Klvaň Marek, Klvaň Mikuláš, Drhová Eva

Junioři: Rubeš Daniel, Hojka František, Naxera Václav, Matoulek Jiří, Kniha Petr, Jurová Hana, Vágnerová Nikola, Slavíčková Sára

U23: Černý Patrik

 

Termíny tréninku:

Přípravka - pevné termíny tréninků, v případě změny info v SMS

Výkonnostní - tréninkový plán v Training Peaks včetně času a místa srazu

Poznámka:

*Je vytvořeno nové rozřazení do skupin, které se bude dle aktuální formy každého závodníka měnit.

**Každý účastník tréninku je povinen mít s sebou duši patřičného rozměru a sportovní láhev s pitím.

***Výkonnostní skupina se primárně řídí svými individuálními plány v systému TrainingPeaks, ve kterém budou mít vždy účast na společném tréninku vypsanou. Některé společné tréninky v užší skupině nebudou v tabulce níže zaznamenány (tréninky za autem, individuální silniční / mtb tréninky apod.)